11th Conference on Data Envelopment Analysis

بایگانی بخش شورای سیاست گذاری

:: شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها - ۱۳۹۷/۹/۱۲ -