یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها- اخبار کنفرانس
هزینه های کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | 

هزینه های ثبت نام:


 
نوع ثبت نام عضو انجمن غیر عضو انجمن ثبت نام با تاخیر
عضو هیات علمی ۲۳۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
دانشجویی ۱۸۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ +۵۰٪
سایر ۲۳۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
همراه (پذیرایی و نهار) ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
هرینه ها به تومان می باشد.

* هزینه مقاله دوم و سوم برای هر نفر ۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
** هر نفر فقط مجاز به ارایه حداکثر ۳ مقاله می باشد. 
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها:
http://dea11.irandeas.ir/find.php?item=1.55.25.fa
برگشت به اصل مطلب