یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | 

تاریخ های مهم:

 
  • مهلت ارسال مقاله : ۲۰ تیر
  • پایان زمان داوری : ۷ مرداد
  • زمان ثبت نام : ۱۵ مرداد
  • ثبت نام با تاخیر: از ۱۶ مرداد تا ۱ شهریور
  • تاریخ برگزاری :۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۸
 

هزینه های ثبت نام:

 
نوع ثبت نام عضو انجمن غیر عضو انجمن ثبت نام با تاخیر
عضو هیات علمی ۲۳۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
دانشجویی ۱۸۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ +۵۰٪
سایر ۲۳۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
همراه (پذیرایی و نهار) ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ +۵۰٪
هرینه ها به تومان می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها:
http://dea11.irandeas.ir/find.php?item=1.64.23.fa
برگشت به اصل مطلب