یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 

دبیرخانه کنفرانس


نشانی: آدرس: تهران- خیابان ستاری شمال- میدان دانشگاه- دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم پایه- طبقه چهارم- گروه ریاضی
تلفن:‌ 09015336716  (ساعات تماس با دبیر خانه: ساعت 17 الی 21)
ایمیل: dea11@irandeas.ir

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها:
http://dea11.irandeas.ir/find.php?item=1.77.22.fa
برگشت به اصل مطلب